06-10-2015 Invulinstructie leverageposten fondsenrapportage beschikbaar

Onder 'Downloads - Gebruikersdocumentatie' staat de invulinstructie voor de leverageposten fondsenrapportage. Deze invulinstructie gaat met ingang van rapportageperiode 2015K3 in.