02-02-2016 Rapportageverplichting derde landen beheerders

Voor genotificeerde niet-EU beheerders ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geldt dat ook over 2015 nog geen rapportage opgelegd wordt. In navolging van ons bericht van 19/12/2014 zal daarom ook over de cijfers per 31 december 2015 vooralsnog geen rapportage worden uitgevraagd. Wanneer AFM en DNB besluiten rapportages op te leggen, zal DNB een brief sturen met informatie over het rapportageprofiel en de eerste inzenddatum van de desbetreffende rapportage(s). Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden op de rapportageplicht voor niet-EU beheerders.