03-06-2016 Uitbreiding controles op AIFMD-rapportages

 

Met ingang van de rapportages over 2016K2 en 2016H1 (uiterste inzendtermijn normaal eind juli) is de AIFMD formulierenset op een aantal belangrijke punten aangepast. De aanpassingen gelden uiteraard ook voor de jaarrapportages over 2016.
 
De voornaamste aanpassing ten opzichte van de huidige versie is dat de controleregels in lijn zijn gebracht met de ESMA vereisten. Bij het indienen van de rapportages via e-Line DNB zult u daardoor vaker geconfronteerd worden met blokkerende of signalerende foutmeldingen. Verder hebben wij met de nieuwe versie beoogd bestaande problemen zoveel mogelijk op te lossen. Ten slotte zijn er een aantal inhoudelijke en tekstuele wijzigingen aangebracht.
 
Wij raden u aan om uit de lijst met foutmeldingen altijd eerst de blokkerende controleregels, herkenbaar met “Ja” onder het kopje, op te lossen. Anders is het niet mogelijk de rapportage in te sturen.
 
Om uw instelling de tijd te geven om de rapportages (wanneer nodig) aan te passen aan de doorgevoerde veranderingen, hebben wij de uiterste inzendtermijn voor rapportages die eind juli binnen moeten zijn, eenmalig te verlengen met twee weken tot 15 augustus 2016.
 
In het document met de titel “2016-06-03 Overzicht wijzigingen AIFMD formulierenset (juni 2016)” hebben wij aangeduid welke wijzigingen er per formulierenset zijn doorgevoerd. Dit document is beschikbaar op de AIFMD webpagina onder 'Downloads - Gebruikersdocumentatie'. De aangepaste import specificaties zijn zoals gewoonlijk op dezelfde pagina te vinden onder ‘XML-Import specificaties’.