31-10-2016 Indieningstermijn rapportage van staten beheerders van een ICBE of van een beleggingsinstelling

DNB treedt al langere tijd handhavend op tegen beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) of van een beleggingsinstelling, die hun wettelijk verplichte rapportage van staten te laat indienen bij DNB. DNB heeft vastgesteld dat er helaas nog steeds beheerders zijn die niet tijdig voldoen aan hun rapportageplicht aan DNB. 
 
Gelet hierop vraagt DNB nogmaals uw aandacht voor de uiterste inzenddata die gelden voor het indienen van staten door een beheerder! 
 
U kunt de voor uw instelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages vinden in de Regeling staten financiĆ«le ondernemingen Wft 2011 (Rsfo). In Bijlage 6.5 Beheerders van de Rsfo vindt u de voor beheerders van een icbe en voor beheerders van een beleggingsinstelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages. In artikel 110 van de Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 231/2013 van de Commissie d.d. 19 december 2012, vindt u de voor een abi-beheerder verlengde inzendtermijn van 15 dagen voor de rapportage van een fund of funds.

Tabel uiterste indieningstermijn staten voor beheerders van een beleggingsinstelling:

Rapportageperiode/ verslagperiodeFrequentieIndieningstermijn beheerder beleggingsinstelling
31 maartKwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

30 juniKwartaal
Halfjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

30 septemberKwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

31 decemberKwartaal
Halfjaar
Jaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode