10-01-2017 Kleine wijzigingen validatieregels fondsenrapportage

Met ingang van de rapportage van 2016K4 bevat de fondsenrapportage kleine wijzigingen met betrekking tot de validatieregels.
Deze wijzigingen kunt u vinden in het document “10-01-2017 – Overzicht wijzigingen AIFMD formulierenset (december 2016)”.