31-01-2018 Rapportageverplichting derde landen beheerders over 2017

Voor genotificeerde niet-EU beheerders ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geldt dat over 2017 vooralsnog nog geen rapportage opgelegd wordt. Wanneer AFM en DNB besluiten rapportages op te leggen, zal DNB een brief sturen met informatie over het rapportageprofiel, de eerste referentieperiode en de eerste inzenddatum van de desbetreffende rapportage(s). Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden op de rapportageplicht voor niet-EU beheerders.