12-07-2019 Overgang AIFMD van rapportageportaal e-Line DNB naar Digitaal Loket Rapportages

Het rapportageportaal e-Line DNB gaat verdwijnen en wordt vervangen door een nieuw rapportageportaal, het Digitaal Loket Rapportages (hierna: DLR). De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage (hierna: AIFMD rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Dit betekent dat u over de rapportageperiode van kwartaal 4 over 2019 in het nieuwe portaal dient te gaan rapporteren. Met deze brief willen wij u informeren over deze overgang naar het DLR en het bijbehorende inlogsysteem eHerkenning.

Voor meer informatie, volg de onderstaande link:
DLR pagina Alternative Investment Funds Managers Directive (ESMA)