23-02-2009 Accountantsverklaring financiële holding

DNB heeft besloten dat een financiële holding, die geen andere activiteiten verricht dat het houden van een deelneming in een beleggingsonderneming, bij toepassing van de ontheffing van artikel 4a Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, kan volstaan met een accountantsverklaring waarin wordt verklaard dat de holding voldoet aan de minimumvermogenseis inclusief een gewaarmerkte balans en resultatenrekening. DNB wijst u erop dat de berekening van het minimum aan te houden vermogen van de holding bij toepassing van artikel 4a Bptfg af kan wijken van het minimum aan te houden kapitaal van de beleggingsonderneming. De accountant dient, bij het controleren of aan de minimum vermogenseisen voldaan wordt,  rekening te houden met de specifiek op de holding van toepassing zijnde kapitaalsvereisten.