13-06-2008 Rekenmodel voor het krediet- en marktrisico is verbeterd

Het rekenmodel is verbeterd. In plaats van twee aparte modellen zijn beide nu samengevoegd. Binnen het model kunt u kiezen voor het kredietrisico- dan wel het marktrisicomodel.

Aan de linkerkant van het scherm vindt u de formulieren en aan de rechterkant de invulmodellen. In het invulmodel kunt u de gegevens opnemen waarna u via het menu rekenmodellen (linksboven in het scherm) onder andere kunt kiezen voor het importeren in e-Line DNB (Aanmaken XML-import-e-Line).

 

Indien u wilt zien hoe het CRSA-template er uit ziet, klikt u op Naar eerste blad (onder rij toevoegen en rij verwijderen).

 

Let op! Voordat u met het bestand aan de slag gaat moet u het eerst downloaden.