22-12-2015 Geen besluit overgang op XBRL voor CRD-IV rapportage beleggingsondernemingen

DNB is er door een aantal beleggingsondernemingen op geattendeerd dat commerciële partijen contact met hen hebben opgenomen met het aanbod om de CRD-IV rapportage over te zetten naar XBRL-format. DNB wil bij deze benadrukken dat – in tegenstelling tot voor de banken – er nog geen besluit is genomen om voor de CRD-IV rapportage van beleggingsondernemingen XBRL te gaan verplichten. (De commerciële partijen hadden dit onterecht opgemaakt uit de documentatie behorend bij een informatiesessie voor de banken.) Vooralsnog worden de huidige formulierinvoer en het importeren van XML-bestanden middels e-Line DNB voor de beleggingsondernemingen gehandhaafd. Er zijn wel plannen om de CRD-IV rapportage van beleggingsondernemingen naar een nieuw rapportage-portaal te migreren aangezien de e-Line DNB applicatie op termijn zal worden vervangen. Zodra duidelijk is op welke termijn en in welke vorm de nieuwe rapportage gestalte krijgt, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk inlichten. Tot slot willen wij er nog op wijzen dat DNB op geen enkele manier meewerkt aan acquisitie door commerciële partijen. Het staat eenieder – dus ook commerciële partijen - echter vrij om gebruik te maken van publiek beschikbare informatie zoals het register van onder toezicht staande instellingen.