31-10-2016 Indieningstermijn rapportage van staten door beleggingsondernemingen

DNB treedt al langere tijd handhavend op tegen beleggingsondernemingen die hun wettelijk verplichte rapportage van staten te laat indienen bij DNB. DNB heeft vastgesteld dat er helaas nog steeds beleggingsondernemingen zijn die niet tijdig voldoen aan hun rapportageplicht aan DNB.

Gelet hierop vraagt DNB nogmaals uw aandacht voor de uiterste inzenddata die gelden voor het indienen van staten door een beleggingsonderneming!

U kunt de voor uw instelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages vinden in de Regeling staten financiƫle ondernemingen Wft 2011 (Rsfo) onder Bijlage 6.3 voor beleggingsondernemingen in Nederland en in artikel 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 specifiek voor beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 van de CRR (investment firms).

Tabel uiterste indieningstermijn staten voor beleggingsondernemingen:

Rapportageperiode/ verslagperiodeFrequentieIndieningstermijn Beleggingsonderneming
(vaste data)
31 maartKwartaalUiterlijk op 12 mei*
30 juniKwartaal
Halfjaar
Uiterlijk op 11 augustus*
30 septemberKwartaalUiterlijk op 11 november*
31 decemberKwartaal
Halfjaar
Jaar
Uiterlijk op 11 februari*
*Indien de inzendtermijn op een nationale feestdag of op een zaterdag of zondag valt dan zal de indiening op de eerstvolgende werkdag moeten plaatsvinden.