07-07-2015 Halfjaarlijkse en jaarlijkse prudentiële rapportages veranderen voor betaalinstellingen

De halfjaarlijkse en jaarlijkse prudentiële rapportage (via e-Line) gaat voor betaalinstellingen veranderen zodat deze aansluiten bij de Capital Requirement Regulation (CRR) en Capital Requirement Directive IV (CRD IV).
 
De veranderingen
De belangrijkste veranderingen zijn:
-     er worden twee nieuwe rapportages ingevoerd die aansluiten bij FINREP en COREP rapportages. Dit rapportagekader wordt al toegepast bij het toezicht op banken en beleggingsondernemingen. De FINREP, wat staat voor FINancial REPorting, bevat de balans, winst-en-verliesrekening en extra tabbladen met gevraagde toelichtingen op de balans. De COREP, wat staat voor COMmon REPorting, bevat de opgave van het toetsingsvermogen en de aan de instelling gekoppelde methode voor de bepaling van het toetsingsvermogen
-     het toetsingsvermogen in de COREP wordt niet meer automatisch gevuld vanuit de FINREP maar moet separaat worden ingevuld. Dit omdat er eventueel restricties kunnen zijn op posten van de balans voor het berekenen van het toetsingsvermogen. Voor nadere achtergrondinformatie verwijzen wij naar de relevante onderdelen van de CRR- en de toelichtingen hierop
-     de FINREP is in lijn gebracht met IFRS/Dutch GAAP
-     in de FINREP zijn toelichtende vragen toegevoegd in extra tabbladen
-     de rapportage is nu in het Engels opgesteld.
 
Solo of geconsolideerd rapporteren
De nieuwe rapportage biedt de mogelijkheid om straks ook geconsolideerd te rapporteren. Op dit moment rapporteren betaalinstellingen voor de halfjaarlijkse rapportage op solo-niveau. Na de zomer volgen richtlijnen voor een rapportage op geconsolideerd niveau.
 
Wat niet is veranderd?
 De manier van indienen blijft geheel hetzelfde, namelijk via e-Line.
 
Vragen
Voor vragen kunt u mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl.