01-11-2007 Nieuwe rapportages financiële conglomeraten

Per ultimo 2007 gelden nieuwe rapportages voor het toezicht op financiële conglomeraten.
De rapportages (Rapportage Financiële Groepen) worden nu opgevraagd op basis van de Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft, die vanaf 1 januari 2007 van kracht is. Voorheen werd dit gedaan op basis van het door de Nederlandsche Bank (DNB) en de voormalige Pensioen- en Verzekeringskamer gesloten protocol van 12 oktober 1999 (protocol rapportage). 
Alle instellingen die de Rapportage Financiële Groepen moeten invullen zijn hierover geïnformeerd en hebben de benodigde inloggegevens ontvangen. 

Instellingen die xml-bestanden willen importeren kunnen gebruik maken van de XML-Importspecificaties onder Gebruikersdocumentatie (zie hiernaast). Voor de bladen RFG01, RFG06, en RFG07 geldt het volgende:

  • Instellingen die deze bladen alleen per ultimo jaar via e-Line insturen dienen gebruik te maken van de importspecificaties met de toevoeging Jaar.
  • Instellingen die deze bladen per ultimo jaar én per ultimo juni via e-Line insturen dienen (voor beide periodes) gebruik te maken van de importspecificaties met de toevoeging Halfjaar.   
 

Voor technische vragen over het gebruik van e-Line DNB, kunt u bellen met de helpdesk e-Line, 020 - 524 6111 of mailen naar e-line@dnb.nl
Voor inhoudelijke vragen over verzekeringsgegevens kunt u mailen naar helpdesk-verzekeraars@dnb.nl
Voor inhoudelijke vragen over bankengegevens kunt u contact opnemen met de heer R. Buurmeijer (020-5242859; r.buurmeijer@dnb.nl

 
Rapportagekader 
De volledige tekst van de Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft is te vinden in Open Boek Toezicht.