19-06-2012 Toevoegen bijlages in e-Line DNB rapportages

In de diverse e-Line DNB rapportages kunt u bijlages toevoegen. Dit toevoegen van bijlages dient u op de volgende wijze te doen:

  1. Een bijlage toevoegen;
  2. Het formulier met de bijlage opslaan;
  3. De rapportage toesturen aan DNB.

Het is hierbij van groot belang om deze bijlages NIET te openen voordat u de formulieren met bijlages hebt opgeslagen. Indien u de bijlages toch opent voordat de formulieren zijn opgeslagen, dan loopt u het risico dat deze elektronisch beschadigd raken en onbruikbaar zijn voor DNB.

Als u nu reeds bijlages aan de betreffende rapportage hebt toegevoegd, raden wij u aan deze te verwijderen, de rapportage in zijn geheel op te slaan en vervolgens, conform bovenstaande volgorde, de bijlages opnieuw toe te voegen en de rapportage in zijn geheel op te slaan.