10-12-2014 Probleem bij aanmaken verplichting in e-Line DNB


Het blijkt dat in sommige gevallen voor de periode november meerdere verplichtingen zijn aangemaakt voor dezelfde formulierensoort.
Met name bij de rapportage Internal Audit functie rapportage doet dit zich voor.
De overtollig aangemaakte rapportages zullen zsm worden verwijderd.