01-04-2011 Nieuw rapportageformat liquiditeit in simulatieomgeving beschikbaar

Met ingang van vandaag is onder de simulatieaccounts het herziene formulier voor de liquiditeitstoetsing (8028 en 8029) beschikbaar.

De eerste formeel in te zenden rapportage op basis van het nieuwe rapportageformat dient uiterlijk op 30 juni 2011 over rapportagedatum ultimo mei 2011 te worden gerapporteerd. Bij de herziene rapportage blijven zowel de frequentie als de indieningstermijn ongewijzigd.

Tevens is er onder ā€œGebruikersdocumentatieā€ op de pagina Kredietinstellingen een NULL bestand (voorbeeld XML) opgenomen van het herziene formulier liquiditeitstoetsing.