01-11-2010 Wijzigingen in de formulierensets voor Kredietinstellingen

Met ingang van december 2010 zullen enkele wijzigingen in de formulierensets voor kredietinstellingen worden doorgevoerd. Het betreft hier aanpassingen als gevolg van de CRD II wijzigingen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onze brieven van 24 september 2010 (kenmerk 2010/456978) en 30 juni 2010 (2010/323982). Deze brieven zijn te benaderen onder het kader Correspondentie op de pagina Kredietinstellingen. De importspecificaties (inclusief XML specificaties) van de aangepaste formulieren treft u aan onder het kader Gebruikersdocumentatie 'CRD II COREP en Large exposures 2010'. De aangepaste rapportageformulieren zijn vanaf 1 november 2010 beschikbaar in e-Line DNB onder uw simulatienummer. Vanaf ultimo 2010 zullen de aangepaste formulieren in de verplichtingen onder uw instellingsnummer terug te vinden zijn.