06-07-2010 Aanpassingen in de Corep rapportages

Met ingang van de december 2010 rapportages zullen enkele aanpassingen in de Corep rapportages moeten worden doorgevoerd. De Committee of European Banking Supervisors (CEBS) heeft op 6 januari 2010 enkele amenderingen gepubliceerd op het Corep rapportagekader als gevolg van CRD II aanpassingen. De Nederlandsche Bank heeft met de brief van 30 juni 2010 alle kredietinstellingen hierover nader geïnformeerd. Zie hiervoor onder 'Correspondentie' op de pagina Kredietinstellingen de brief en de bijlage met de specificaties van de wijzigingen.