07-04-2009 Formulier voor het Depositogarantiestelsel (DGS) beschikbaar

Met ingang van 8 april 2009 is het formulier voor het Depositogarantiestelsel (DGS) in e-Line DNB beschikbaar. De rapportageplichtige instellingen zullen hierover nog separaat een brief ontvangen. Dit formulier dient uiterlijk 5 mei 2009 te worden ingezonden.