08-04-2010 Depositogarantiestelsel (DGS) beschikbaar

Met ingang van 9 april 2010 is het formulier voor het Depositogarantiestelsel (DGS) in e-Line DNB beschikbaar. De rapportageplichtige instellingen zijn hierover geïnformeerd per brief d.d. 3 maart 2010 aan de bestuurders van de betreffende banken. De contactpersonen bij de banken zijn eveneens per brief d.d. 6 april 2010 op de hoogte gebracht van deze rapportageverplichting.

Het nieuwe formulier dient uiterlijk 15 juni 2010 te worden ingezonden via e-Line DNB. Voor de verdere procedure en wijze van aanlevering zie de instructies in de brief van 3 maart 2010.