08-04-2011 Migratie naar Bazel III

In 2011 beginnen de voorbereidingen op de invoering van Bazel III – de aanscherping van het Bazel II kapitaalraamwerk voor banken. Hierover heeft DNB op 15 maart jl een informatiebrief verzonden aan de directies van de onder toezichtstaande banken. Onderdeel van de voorbereidingen is het opstellen van een migratieplan en de start van de halfjaarlijkse monitoring van de kapitaalbuffer, de leverage ratio, de liquidity coverage ratio (LCR) en de net stable funding ratio (NSFR), waarmee de voortgang van de implementatie van Bazel III wordt gevolgd.

Ten behoeve van de inzending van het migratieplan en de monitoringtemplates zal in e-Line DNB een rapportageverplichting worden aangemaakt, waarbij de documenten en templates als attachments kunnen worden verstuurd via de beveiligde verbinding. DNB zal tzt nadere informatie verstrekken met betrekking tot de inzending van de documenten en templates.

Voor meer informatie over de projecten “Migratie naar Bazel III” en “Monitoring Bazel III” wordt verwezen naar Open Boek Toezicht: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202420.jsp en http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202422.jsp. Daar staat aanvullende informatie met betrekking tot de migratieplannen, de eerste monitoringronde en de bijhorende tijdslijnen.

Voor vragen met betrekking tot de monitoring kan gebruik worden gemaakt van het volgende emailadres: monitoringB3@dnb.nl. Algemene vragen met betrekking tot het “Migratie naar Bazel III” project kunnen worden gericht aan migratieB3@dnb.nl.