09-12-2010 Nieuw rapportageformat liquiditeit - Regeling Liquiditeit Wft 2011

Zoals vermeld bij de definitieve publicatie van de CRD II aanpassingen (26 oktober 2010) zal de Regeling liquiditeit Wft 2011 met ingang van 1 mei 2011 in werking treden. Met ingang van deze datum zal ook een nieuw format voor de liquiditeitsrapportage (formulier 8028) worden ingevoerd. Ten opzichte van het huidige rapportageformat is getracht de aanpassingen zoveel mogelijk beperkt te houden.

De eerste rapportage volgens het nieuwe rapportageformat dient uiterlijk op 30 juni 2011 over ultimo mei 2011 te worden gerapporteerd. Zowel de frequentie als de indieningstermijn van de liquiditeitsrapportage blijven ongewijzigd, respectievelijk maandelijks en op de laatste werkdag van de maand volgend op de verslagperiode.

Bij de overgang naar het nieuwe rapportageformat zal géén dubbele rapportageverplichting gelden. Daarnaast zal het gebruik van importbestanden in de nieuwe liquiditeitsrapportage alleen nog via XML mogelijk zijn.

Onder "Correspondentie" op de pagina Kredietinstellingen zijn twee bijlagen (zowel het nieuwe formaat als de wijzigingen) met betrekking tot het nieuwe format terug te vinden. Daarnaast is er ook een voorbeeld van een XML-importbestand geplaatst.

In nadere berichtgeving zal DNB aangegeven wanneer het de nieuwe liquiditeitsrapportage onder de simulatieaccounts zal opleveren.