10-01-2008 Aangepaste formulieren voor kredietinstellingen

Aangepaste formulieren voor kredietinstellingen met ingang van januari 2008. Zie verder onder rapportagekader 'kredietinstellingen'.

Met ingang van januari 2008 zijn enkele wijzigingen in de formulierensets voor kredietinstellingen worden doorgevoerd. Het betreft hier veelal tekstuele wijzigingen en de opname van reken- en controleregels in e-Line DNB. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar brieven van DNB d.d. 5 december 2007 (kenmerk SI/2007/03236/ver) en 10 januari 2008 (SI/2008/00058/ver). Deze brieven zijn te benaderen onder het kader Correspondentie op de pagina Kredietinstellingen. De specificaties van de aangepaste formulieren en de specificaties van de rapportageprofielen 2008 treft u aan onder het kader Gebruikersdocumentatie.

In de brief d.d. 5 december 2007 staat informatie over de wijzigingen in CEBS rapportagekader, reken- en controleregels en informatie over e-Line DNB. Daarin staat gemeld dat deze wijzigingen medio februari 2008 via de simulatie-omgeving beschikbaar komen. De aangepaste Corep en Finrep formulierensets zijn aan uw simulatie-id toegevoegd met ingangsdatum 1 januari 2008. Dit houdt in dat u de verplichtingen van maart 2008 dient te openen om de aangepaste versie in te zien. Alle eerdere periodes bevatten de 'oude' Corep en Finrep sets.

Voor inhoudelijke vragen of aanvullingen op de reken- en controleregels, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij DNB.

Voor instellingen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om COREP- en FINREP-rapportages in XBRL-formaat aan e-Line aan te bieden wordt hierbij verwezen naar de volgende url's voor de te gebruiken taxonomiën:
http://www.corep.info/taxonomy/taxonomy.html > Download COREP Taxonomy Version 1.2.1
http://www.finrep.info/taxonomy/taxonomy.html > Download FINREP Taxonomy Version 1.0 for public comments

Voor COREP zijn de Nederlandse formulieren gelijk zijn aan de CEBS modellen met Taxonomy Version 1.2.1.

Voor FINREP wijken de formulieren af van de CEBS modellen en moet Taxonomy Version 1.0 dus nog uitgebreid worden door DNB.