11-11-2010 CRD II - grote posten - nadere toelichting bij indiening rapportage (Large exposures) en connected clients

In aanvulling op de gepubliceerde herziene grote posten regeling heeft de Nederlandsche Bank (DNB) middels een brief verdere toelichting gegeven voor de indiening van de grote posten rapportage en nadere informatie verstrekt over connected clients. Deze brief is ook terug te vinden in Open Boek Toezicht (http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/dnb_tcm50-215101.pdf). Zie tevens bij 'Correspondentie' de betreffende brief die op 3 november aan de banken is verzonden.