19-01-2011 Aanpassing herziene grote posten rapportage (Large Exposures)

In de herziene grote posten rapportage (Large Exposures), die voor december 2010 in e-Line staat, is een aanpassing doorgevoerd. Op template 1 dienen zowel uitzettingen op een individuele wederpartij als op een groep van verbonden wederpartijen te worden gerapporteerd. In kolom 2 (Institution) dient het type tegenpartij te worden gekozen (1 Non-credit institutions, 2 Credit institutions, 3 Intra-group credit institutions, 4 Intra-group non-credit institutions). Aangezien bij uitzettingen op een groep van verbonden wederpartijen sprake kan zijn van meerdere typen, is de keuzelijst niet toereikend. Daarom is op dinsdag 18 januari 2011 de keuzelijst aangevuld met de volgende extra optie in geval van uitzettingen op een groep van verbonden wederpartijen: 5 Other (Breakdown on template 2). Op template 2 vindt dan de uitsplitsing plaats naar type tegenpartij

Instellingen die werken met geautomatiseerde importbestanden dienen met deze aanpassing rekening te houden in hun XML-importbestand. De gewijzigde specificaties zijn te vinden onder het kopje Gebruikersdocumentatie op de pagina Kredietinstellingen op e-Line DNB.