28-09-2010 Nieuw rapportage format Large Exposures

Met ingang van de december 2010 rapportages zal het nieuwe rapportage format voor de large exposures worden ingevoerd. Tevens is een aanvulling op de Corep specificaties aangebracht in aanvulling op onze brief van 30 juni 2010 en zoals gepubliceerd op 6 juli 2010 op de website van e-Line DNB. De Nederlandsche Bank (DNB) geeft met invoering van het rapportage format large exposure invulling aan het in Europees verband overeengekomen geharmoniseerde rapportagekader dat op 11 december 2009 door CEBS (Committee of European Banking Supervisors) is gepubliceerd. De Nederlandsche Bank heeft met de brief van 24 september 2010 alle kredietinstellingen hierover nader geïnformeerd. Zie hiervoor onder 'Correspondentie' de brief en de bijlagne met de specificaties van de wijzigingen.