29-08-2011 Herstel/wijzigingen in rapportageformat liquiditeit

Met ingang van rapportagemaand augustus 2011 zullen enkele wijzigingen in het format van de liquiditeitsrapportage worden doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen uitsluitend rekenvelden en hebben derhalve geen consequenties voor de invoer van de rapportagegegevens. DNB zal voor de ingezonden liquiditeitsrapportages over de afgelopen drie maanden intern de berekening maken, waardoor de wijzigingen niet tot herrapportages zullen leiden.

Belangrijkste wijzigingen:

  • In de totaaltelling van de aanwezige liquiditeit werd geen rekening gehouden met de post “Over uit vorige perioden (vervalkalender)”. Met ingang van augustus 2011 wordt dit in de rapportage opgenomen.
  • De hardheidsclausule werd ten onrechte opgeteld in de berekening van het surplus of tekort aan liquiditeit. Met ingang van augustus 2011 zal de hardheidsclausule weer in mindering worden gebracht op het surplus of tekort.

Onder het kopje “Gebruikersdocumentatie” op de pagina Kredietinstellingen is in het bestand “Aanpassingen formulier liquiditeitstoetsing” een compleet overzicht met alle wijzigingen terug te vinden. De herziene specificaties van het formulier zijn hier eveneens terug te vinden.

De aangepaste rapportageformulieren zijn vanaf 1 september 2011 beschikbaar in E-Line DNB onder uw instellingsnummer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw rapportagebehandelaar.