31-12-2010 IRB rapporteurs: rapporteren pd-waarde nul mogelijk

Met ingang van de Corep rapportage van december 2010 dienen op het CRIRB-formulier in de 'breakdown of total exposure assigned to obligor or pools' ook pd-waarden van nul ingevuld te worden. Dit was tot nu toe om technische redenen niet mogelijk. Door het niet kunnen rapporteren van pd-waarden van nul sloot het totaal van de exposures op regel 1 voor een aantal kolommen niet aan met het totaal van de exposures uit de breakdown (regel 1.1). (NB: Sommige rapporteurs rekenden posten met een pd-waarde van nul toe aan een andere pd dan nul, waardoor het totaal wel aansloot). Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot uw vaste contactpersoon bij S&I.