20-10-2011 e-Line rapportageverplichting ILAAP

Op 27 oktober 2011 zal in e-Line DNB in de rapportagemaand juni 2011 de rapportageverplichting zijn aangemaakt ter verantwoording van de ILAAP templates (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). Deze rapportage dient alleen ingevuld te worden indien DNB een instelling hier vooraf om heeft verzocht.

In e-Line DNB kunt u de in te sturen ILAAP-templates als attachment toevoegen aan de rapportages. De grootte per attachment is maximaal 2 MB. Mocht u een template hebben dat groter is dan 2 MB, dan kunt u het template als gezipt bestand (met bijvoorbeeld Winzip) bijvoegen. Ook als u meerdere files per item wilt bijvoegen,kan dit met gezipte bestanden. Zijn de op te sturen bestanden nog steeds te groot, neem dan contact op met ILAAP@dnb.nl.

Voor meer informatie en benodigde documentatie, zie Open Boek Toezicht.

Mocht u vragen hebben over het ILAAP, dan ontvangen wij deze graag via het email adres ILAAP@dnb.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de direct bij uw instelling betrokken toezichthouder.