20-01-2012 Foutieve signaleringen in controleregelset Corep CRD III

In de controleregelset zijn enkele signalerende controleregels opgenomen met verbanden tussen de Corep CA template en de CRSA en CRIRB overzichten, waarbij een verkeerde verwijzing plaatsvindt. Deze controleregels zijn niet verhinderend voor insturen. Aanpassing zal met de eerstvolgende wijziging worden meegenomen. Het betreffen de volgende controleregels onder 'setcontrole';
Controleregel id CC030BNKV11_126
Controleregel id CC030BNKV11_149 t/m 152