29-02-2012 DGS rapportage in simulatie omgeving

Op 21 februari heeft DNB een brief gezonden aan de banken ter aankondiging van de nieuwe DGS rapportageverplichting. Hierover is tevens op 24 februari een nieuwsbericht op Open Boek Toezicht geplaatst met een link naar de desbetreffende brief (zie http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-225454.jsp).

Om rapporteurs in gelegenheid te stellen de DGS rapportage zo goed mogelijk voor te bereiden, is het vanaf 1 maart mogelijk om binnen de simulatie omgeving op e-Line DNB, de DGS rapportage te benaderen.

De XML-import specificaties zijn op e-Line DNB te vinden.