26-03-2013 Verplichting DGS resolutieheffing rapportage

Op 15 maart 2013 heeft DNB een brief gezonden aan de banken ter aankondiging van de resolutieheffing inzake de nationalisatie van SNS REAAL. Hierover is tevens een nieuwsbericht op Open Boek Toezicht geplaatst met een link naar de desbetreffende brief (zie http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-227699.jsp). Zoals in de brief aangegeven, dient u uiterlijk 17 april 2013 de volgende documenten per post aan DNB te retourneren:

  • afdruk van het ingevulde rapportageformulier uit e-line DNB
  • bijlage 2 van de brief, format voor aanleveren gegevens per groep
  • rapport van feitelijke bevindingen van uw accountant

Gelieve documenten te retourneren middels de antwoordenvelop die is toegevoegd bij de brief. Het format voor het rapport van feitelijke bevindingen kunt u vinden op Open Boek Toezicht (zie http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-227699.jsp).

De rapportage voor de DGS resolutieheffing is in e-line DNB opgenomen onder rapportageperiode januari 2013. De uiterste inzenddatum is 17 april 2013. De rapportage is opgelegd aan banken die geconsolideerd aan DNB rapporteren en aan Nederlandse bancaire dochters die kenbaar gemaakt hebben zelfstandig opgave te willen doen. Indien Nederlandse bancaire dochters hiervoor willen opteren, dient bijlage 2 uiterlijk 29 maart 2013 door DNB ontvangen te zijn.

De XML-import specificaties zijn op e-line DNB te vinden.