24-04-2014 Wijziging indieningstermijn voor LCR/NSFR, Leverage Ratio solo en COREP solo


De Europese Commissie heeft op 16 april 2014 de ITS goedgekeurd. Er zijn hierin wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie gepubliceerd door de Europese Commissie op 8 januari 2014. DNB zal deze wijzigingen nader bezien en de banken hierover later nog informeren. Zie ook het nieuwsbericht gepubliceerd op Open Boek: http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-230369.jsp

Eén van de wijzigingen betreft de indieningstermijn voor de LCR rapportages over maart en april 2014 en de NSFR
, Leverage Ratio solo en Corep solo over maart 2014. Deze rapportageverplichtingen kennen een uitgestelde indieningstermijn en dienen uiterlijk 30 juni 2014 te worden gerapporteerd. DNB zal deze aanpassing van de indieningstermijnen ook in e-Line DNB zsm aanpassen. De rapportageverplichting blijft open staan.
 
Wij maken u attent op de eerder gepubliceerde documenten, die voor u mogelijk relevant zijn:
- XML-import specificaties cf het DPM van 8 januari 2014: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/kredietinstellingen/index.jsp
- CRD IV alert Q1 2014: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-230157.pdf
- CRD IV alert eind 2013: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-229313.pdf