14-10-2014 CRD IV – Wijzigingen in bestaande formulierensets per rapportageperiode september 2014

Onder "Downloads - Gebruikersdocumentatie" is een overzicht beschikbaar van de wijzigingen die per september 2014 zijn doorgevoerd aan bestaande rapportagesets. Deze wijzigingen worden veroorzaakt doordat aansluiting is gezocht met het Datapoint model (DPM) van EBA. Dit betekent dat formuliernamen volgens het DPM worden weergegeven en formulieren soms in meerdere subformulieren worden getoond. De wijzigingen hebben betrekking op de navolgende formulierensets voor alle consolidatieniveau’s (solo, gesubconsolideerd en geconsolideerd/stand-alone):

  • COREP
  • Leverage ratio
  • Stable Funding
  • LCR