04-11-2014 Validatierapporten derde kwartaal CRD IV


Zoals aangegeven in de sectorbrief banken over toezichtrapportages van 14 oktober jl., werkt DNB aan het verbeteren van het validatierapport dat u als resultaat krijgt toegezonden van DNB, nadat u de rapportages aan DNB heeft ingezonden. DNB verwacht dat de oplevering van de aangepaste validatierapporten zo rond de uiterste datum van indiening van de Q3 rapportages op te leveren.