19-01-2015 Additionele wijzigingen DNB aan Corep en Finrep rapportages per ultimo december 2014

Naast de door EBA gepubliceerde wijzigingen voor december 2014, heeft DNB ook additionele wijzigingen aan de Corep en Finrep rapportage in e-Line doorgevoerd. Het betreft hier noodzakelijke aanpassingen in de varianten en keuzelijsten en overige omissies die uit de rapportage over september 2014 naar voren zijn gekomen. De wijzigingen in de varianten en keuzelijsten zijn essentieel om de data in XBRL-formaat te kunnen doorleveren aan ECB/EBA. Een overzicht met de wijzigingen is beschikbaar onder "Downloads - Gebruikersdocumentatie".