23-01-2015 Alle e-Line DNB rapportageverplichtingen per rapportageperiode december 2014 beschikbaar

In aanvulling op de gisteren gestuurde e-mail informeren wij u hierbij dat alle rapportage verplichtingen nu in e-Line DNB zijn opgenomen.