2015-06-12 Corep rapportage per ultimo juni 2015 - specificaties en XML bestanden beschikbaar

De specificaties en XML bestanden die betrekking hebben op de Corep rapportageformulieren zijn beschikbaar onder "Downloads". Hieronder valt ook de nieuwe rapportage 'Additional Monitoring Metrics'. De bijbehorende verplichtingen zijn binnen enkele dagen onder de simulatieaccounts van e-Line DNB beschikbaar.