18-06-2015 Containerrapportage tbv bepaling ECB Supervisory Fees

DNB verzamelt de relevante gegevens voor de bepaling van de ECB Supervisory Fees factors. U wordt verzocht het hierbij behorende Excel-bestand met 2 invulsheets te downloaden via Open Boek Toezicht (http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-233590.jsp en vervolgens ingevuld via E-Line in te sturen, uiterlijk op 1 juli 2015.