31-07-2015 Additionele data kwaliteit checks per juni 2015

DNB heeft in de CRDIV alert aangekondigd dat per juni 2015 additionele data checks uit worden gevoerd voor banken (vooralsnog exclusief branches). De set van additionele checks die vanaf juni 2015 zullen worden uitgevoerd zijn op E-Line DNB onder 'gebruikersdocumentatie' gepubliceerd. Deze publicatie draagt bij aan de gezamenlijke doelstelling van DNB en de banken om de datakwaliteit verder te verbeteren en de transparantie te bevorderen. Eventuele updates van de checks zullen in de toekomst ook via e-Line DNB worden gecommuniceerd.

De additionele checks betreffen zowel consistentie- als plausibiliteitchecks. Voor consistentiechecks die afgaan zal DNB de instelling verzoeken een herrapportage in te sturen en voor de plausibiliteitschecks die afgaan zal de instelling worden gevraagd om een verklaring (die vervolgens door DNB zal worden beoordeeld). De resultaten van de additionele checks zullen per e-mail naar de instellingen worden gecommuniceerd. Per e-mail ontvangt uw instelling informatie over de tijdlijnen.