01-09-2015 Finrep IFRS, Finrep GAAP en Asset Encumbrance rapportage per ultimo september 2015 – XML bestanden beschikbaar

De specificaties en XML bestanden die betrekking hebben op de Finrep IFRS, Finrep GAAP en Asset Encumbrance rapportageformulieren zijn beschikbaar onder "Downloads". Vanaf rapportageperiode september 2015 worden al deze formulieren in eenheden (in plaats van duizenden) uitgevraagd. Voor zover nog niet beschikbaar worden verplichtingen in uw simulatieaccount op verzoek aangemaakt.