06-10-2015 Overzicht wijzigingen in rapportages per rapportageperiode september 2015 beschikbaar

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de verschillende rapportages per rapportageperiode september zijn beschikbaar onder "Downloads". Dit betreft met name de omzetting naar eenheden en daarnaast kleine correcties in enkele cellen.