26-10-2015 CRD IV – Door DNB "uitgezette" validatieregels - versie oktober 2015 met betrekking tot rapportages per september 2015


Onder "Downloads" is de meest recente update beschikbaar van het overzicht van EBA validatieregels die niet worden toegepast ("uitgezet") door DNB. De betreffende validatieregels zullen dus niet van toepassing zijn, waardoor ongeacht of de validatieregel door de bank wordt overschreden ("afgaat") aan de rapportageverplichting kan worden voldaan. Naast de regels die door EBA zelf zijn gedeactiveerd(1), bevat dit overzicht ook additionele regels die door DNB zijn uitgezet, regels die zijn uitgezet vanwege een relatie tussen twee verschillende formulierensets, en regels die zijn uitgezet omdat ze betrekking hebben op de toekomstige Benchmark rapportage.
 
 

 

(1) Het overzicht van EBA validatieregels die door EBA zelf zijn gedeactiveerd (publicatiedatum 9 september 2015), zijn te vinden op de EBA website: http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-revised-list-of-its-validation-rul-7