06-11-2015 Update additionele datakwaliteitschecks voor referentieperiode september 2015

De additionele DNB-checks voor referentiedatum september 2015, die DNB uitvoert ten behoeve van de verbetering van datakwaliteit, zijn gelijk aan degene die voor juni 2015 zijn uitgevoerd. Ten opzichte van het vorige bestand zijn wel enkele verbeteringen doorgevoerd op basis van waardevolle feedback van de banken. Deze zijn in rood weergegeven in het bestand. Het vernieuwde bestand is te vinden onder ‘gebruikersdocumentatie’. De resultaten van de additionele checks zullen medio november per e-mail naar de instellingen worden gecommuniceerd. Overigens is de datakwaliteitscontrole die DNB uitvoert niet beperkt tot de hierboven genoemde checks. DNB voert onder andere ook additionele checks uit waarover wordt gecommuniceerd middels het validatierapport dat uw instelling direct na verzending van de rapportage ontvangt.