18-12-2015 Corep rapportage per ultimo december 2015 – XML bestanden beschikbaar

De specificaties en XML bestanden die betrekking hebben op de Corep rapportageformulieren zijn beschikbaar onder "Downloads".

In deze nieuwe versie voor december 2015 zijn een tweetal wijzigingen doorgevoerd.

  1. Het is nu weer mogelijk om voor de Large Exposure Limits (C26.00) een bedrag te rapporteren op rij 010, kolom 010.
  2. Daarnaast is het voor de Securitisations – IRB (C13.00) nu mogelijk in kolom 380 percentages te rapporteren die groter zijn dan 999,99%.

De overige Corep rapportageformulieren zijn ongewijzigd.