29-12-2015 Nieuwe additionele datakwaliteitschecks voor referentieperiode december 2015

De additionele DNB-checks voor referentiedatum december 2015, die DNB uitvoert ten behoeve van de verbetering van datakwaliteit, zijn uitgebreid met diverse nieuwe checks. Tevens is een aantal verbeteringen op de bestaande checks doorgevoerd (ten opzichte van het vorige bestand van september 2015). De nieuwe checks en de verbeteringen zijn in rood weergegeven in het bestand. Het vernieuwde bestand is te vinden onder ‘gebruikersdocumentatie’. De resultaten van deze additionele checks zullen medio februari per e-mail naar de instellingen worden gecommuniceerd. Overigens is de datakwaliteitscontrole die DNB uitvoert niet beperkt tot de hierboven genoemde checks. DNB voert onder andere ook additionele checks uit waarover wordt gecommuniceerd door middel van het validatierapport dat de instellingen direct na verzending van de rapportage ontvangen.