05-01-2016 Herzien template Single Resolution Fund (SRF) rapportage

Het template voor de SRF rapportage is licht aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke versie. De velden 4A6 en 4A7 dienen wel ingevuld te worden, het veld 4A5 juist niet.
Het herziene template, dat voor 25 januari 2016 ingezonden dient te worden via e-Line, staan onder “Contributieproces 2016” op http://www.dnb.nl/resolutie/resolutiefonds.