15-03-2016 Data uitvraag tbv bepaling ECB Supervisory Fee factors

In lijn met vorig jaar worden onder toezicht staande instellingen verzocht om uiterlijk 1 juli 2016 gegevens aan te leveren in het kader van de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor ECB toezicht. De verplichting is reeds zichtbaar in DNB e-Line onder rapportageperiode 31-12-2015. Echter, het bijbehorende formulier dat gebruikt dient te worden voor aanlevering zal in de loop van het tweede kwartaal op de website van DNB gepubliceerd worden.Nader bericht volgt.