01-04-2016 Validatiecontroles met ingang van referentieperiode maart 2016

Alle validatiecontroles met betrekking tot referentieperiode maart 2016 zijn samengevoegd tot één bestand. In vorige perioden waren dit nog drie bestanden. In dit nieuwe bestand zijn aparte tabbladen opgenomen voor:

1) EBA validatiecontroles die niet uitgevoerd worden door DNB
2) DNB consistentiecontroles die teruggekoppeld worden door middel van het validatierapport (samen met de EBA validatiecontroles)
3) DNB Triangle checks (zowel consistentie als plausibiliteit) ten behoeve van de verbetering van de datakwaliteit die teruggekoppeld worden door middel van een separaat Excel-bestand.
 

Belangrijkste wijziging is dat er consistentiecontroles verplaatst zijn vanuit de DNB Triangle checks naar de DNB consistentiecontroles. Door deze controles toe te voegen aan de lijst van DNB consistentiecontroles worden deze sneller teruggekoppeld, namelijk meteen na inzenden samen met de EBA validaties in het validatierapport.

Het vernieuwde bestand is vanaf 31 maart 2016 te vinden onder ‘gebruikersdocumentatie’.