01-04-2016 Rapportageverplichtingen in het kader van de bijdrage aan het depositogarantiefonds

In lijn met vorig kwartaal worden onder toezicht staande instellingen verzocht om uiterlijk 12 Mei 2016 gegevens aan te leveren in het kader van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS). Deze opgave wordt ook gebruikt voor de berekening van de bijdrage aan het Single Resolution Fund (SRF). Nieuw in deze kwartaalrapportage is een opgave per vergunninghouder. De implementatie van het bijbehorende formulier in e-Line is naar verwachting volgende week afgerond. Nader bericht zal volgen zodra de verplichting zichtbaar is in e-Line.